Niestety docierają do nas zlecenia poprawiania po innych firmach… tak było w przypadku Szkoły Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy :

  • sieć wykonana niezgodnie ze specyfikacją
  • brak oznaczeń i pomiarów
  • puste gniazdka

Naszym zadaniem było uzupełnienie obecnej sieci, oznaczenie i pomiary.

Zadanie wykonaliśmy bezbłędnie i przed wyznaczonym terminem, nie kolidując z działalnością szkoły.